Planforum Arkitekter

Baker Østbys vei 14

Baker Østbys vei 14Baker Østbys vei 14. Ombygging fra kontorlokaler til voksenopplæringssenter for Bærum kommune. 

Ferdig skolestart høsten 2017.