Planforum Arkitekter

Baker Østbys vei 14

 

Voksenopplæringssenteret Bærum


Baker Østbys vei 14. Ombygging fra kontorlokaler til voksenopplæringssenter for Bærum kommune. 

Ferdig skolestart høsten 2017.