Planforum Arkitekter

Friggveien

FriggveienAntatt ferdig 2016-2017 | Oppdragsgiver: Sørum kommune

Botilbud med service for funksjonshemmede.