Planforum Arkitekter

Helse/Omsorg

 

Helse/omsorg

 Sandefjord demenslandsby

Sandefjord demenslandsby

 Blaker Bo og Omsorgssenter

Blaker Bo og Omsorgssenter

 Prestegardsjordet, Sand i Nord-Odal

Prestegardsjordet, Sand i Nord-Odal

                     Friggveien

                    Friggveien

 Sørvald Bo og Behandlingssenter, Sørum

Sørvald Bo og Behandlingssenter, Sørum

 Eikertun Sykehjem

Eikertun Sykehjem

 Sørum sykehjem

Sørum sykehjem

 Uranienborg sykehjem

Uranienborg sykehjem

 Ungdomspsykiatrisk institusjon, Tønsberg

Ungdomspsykiatrisk institusjon, Tønsberg

 Capralhaugen, boliger med service

Capralhaugen, boliger med service