Planforum Arkitekter

Helse/Omsorg

 

Helse/omsorg

Blaker Bo og Omsorgssenter

Blaker Bo og Omsorgssenter

Prestegardsjordet, Sand i Nord-Odal

Prestegardsjordet, Sand i Nord-Odal

Friggveien

Friggveien

Sørvald Bo og Behandlingssenter, Sørum

Sørvald Bo og Behandlingssenter, Sørum

Eikertun Sykehjem

Eikertun Sykehjem

Sørum sykehjem

Sørum sykehjem

Uranienborg sykehjem

Uranienborg sykehjem

Ungdomspsykiatrisk institusjon, Tønsberg

Ungdomspsykiatrisk institusjon, Tønsberg

Capralhaugen, boliger med service

Capralhaugen, boliger med service