Planforum Arkitekter

Silurveien 8

Silurveien 81.plass i begrenset minikonkurranse for Urbanium AS.

Planlagt ferdigstilt høst 2018.

Totalt 67 leiligheter på Ullern fordelt på ca.7400 kvm.

Illustrasjoner - Voice/EVE images.