Planforum Arkitekter

Skoler/Barnehager/Idrettsbygg

 

SKOLER

 Hebekk skole

Hebekk skole

 Ytre Enebakk skole

Ytre Enebakk skole

 Ramstad skole

Ramstad skole

 Munkerud skole

Munkerud skole

 Blindern videregående skole

Blindern videregående skole

 Fernanda Nissen skole

Fernanda Nissen skole

 Hauketo ungdomsskole

Hauketo ungdomsskole

 Høvik skole

Høvik skole

 Nordseter skole

Nordseter skole

 Voksenopplæringssenteret Bærum

Voksenopplæringssenteret Bærum

 Jong skole

Jong skole

 Bingsfoss ungdomsskole

Bingsfoss ungdomsskole

 Blommenholm skole

Blommenholm skole

 Sørhellinga NMBU i Ås

Sørhellinga NMBU i Ås

 Evje barneskole

Evje barneskole


BARNEHAGER

 Toppenhaug Barnehage

Toppenhaug Barnehage

 Nordli barnehage

Nordli barnehage


IDRETTSBYGG

 Stabekk tennishall

Stabekk tennishall

 Lysakerfjorden brettseilerklubb

Lysakerfjorden brettseilerklubb

 Gjønnes idrettshall

Gjønnes idrettshall

 Bingsfosshallen flerbrukshall

Bingsfosshallen flerbrukshall

 Nadderudhallen, svømme og idrettshall

Nadderudhallen, svømme og idrettshall