Planforum Arkitekter

Skoler/Barnehager

 

SKOLER

Lohavn felt D2

Lohavn felt D2

Ytre Enebakk skole

Ytre Enebakk skole

Hebekk skole

Hebekk skole

Fernanda Nissen skole

Fernanda Nissen skole

Ramstad skole

Ramstad skole

Munkerud skole

Munkerud skole

Blindern videregående skole

Blindern videregående skole

Høvik skole

Høvik skole

Hauketo ungdomsskole

Hauketo ungdomsskole

Nordseter skole

Nordseter skole

Voksenopplæringssenteret Bærum

Voksenopplæringssenteret Bærum

Jong skole

Jong skole

Sørhellinga NMBU i Ås

Sørhellinga NMBU i Ås

Evje barneskole

Evje barneskole

Bingsfoss ungdomsskole

Bingsfoss ungdomsskole

Blommenholm skole

Blommenholm skole


BARNEHAGER

Toppenhaug Barnehage

Toppenhaug Barnehage

Nordli barnehage

Nordli barnehage