Planforum Arkitekter

Toppenhaug barnehage

Toppenhaug barnehageFerdig 2009 | Oppdragsgiver: Sørum kommune

1.premie i plan og design konkurranse.

Behandlingssenter for psykiatri, aldersdemens og funksjonshemmede barn og voksne.

Ca. 6700 m2.