Planforum Arkitekter

Blaker bo og omsorgssenter

 

Blaker bo og omsorgssenter


Prosjekt-akkreditering:  Forprosjekt ved MAP Arkitekter AS.

Spesifikasjoner: Ca. 5800 m2. BTA.                                                         
Ferdig 2017. Oppdragsgiver Sørum kommune.

Blaker Bo- og omsorgssenter ligger i tilknytning til det eksisterende Fjuk Bofellesskap. Det er vektlagt at samhandlingen mellom de to skal være enkel og oversiktlig. Institusjonen skal være en enhet og gi mulighet til bruk av funksjoner på tvers av avdelingene.

Det nye omsorgssenteret består av en somatisk enhet med 32 plasser og en demensenhet med 27 plasser.