Planforum Arkitekter

Blaker bo og omsorgssenter

Blaker bo og omsorgssenterProsjekt-akkreditering:  Forprosjekt ved MAP Arkitekter AS.

Spesifikasjoner:  37 boliger for personer med demens. Ca. 5800 m2. BTA.                                                         
Ferdig 2017. Oppdragsgiver Sørum kommune.