Planforum Arkitekter

OM OSS

Planforum Arkitekter AS ble etablert i 1995 og har 11 medarbeidere; -9 sivilarkitekter, en sekretær og en praktikant. Vi dekker et bredt spekter av prosjekttyper i alle størrelser – fra boliger til skoler og idrettsbygg. Hovedtyngden av våre arbeider er for det offentlige. Kontoret har spesialkompetanse på skoler, omsorgsbygg og idrettsbygg, men har også bred erfaring med boligbygg. Regulerings- og interiørplanlegging har vi også lang erfaring med. Vi holder til i sentrum av Sandvika et snaut kvarter vest for sentrum av Oslo. Vi videreutvikler og fyller på vår kompetanse kontinuerlig gjennom kursing, studieturer og deltagelse i prosjekt- og idekonkurranser i tillegg offentlige anbud. Vi prosjekterer alt i 3D- fra første stund, noe som gjør visualiseringen lett forståelig også for brukere og byggherrer. For at resultatet og kvaliteten på våre arbeider skal bli best mulig legger vi spesiell vekt på : God kommunikasjon for en felles forståelse av oppgaven, en grundig analyse for optimal steds- og tomtetilpassing, bruk av miljøvennlige løsninger og materialer, bevisste økonomivurderinger, og en ydmyk tilnærming til oppgaven. Planforum Arkitekter har sentral godkjenning for søkerfunksjonen og arkitekturplanlegging i tiltaksklasse 3. Kontoret er medlem av Arkitektbedriftene (NPA) og bruker deres kvalitetssystem MAKS 2010 med tilpasninger.

 

om oss

Planforum Arkitekter AS ble etablert i 1995 og har 12 medarbeidere; 10 sivilarkitekter, en sekretær og en praktikant.

Vi dekker et bredt spekter av prosjekttyper i alle størrelser – fra boliger til skoler og idrettsbygg. Hovedtyngden av våre arbeider er for det offentlige. Kontoret har spesialkompetanse på skoler, omsorgsbygg og idrettsbygg, men har også bred erfaring med boligbygg. Regulerings- og interiørplanlegging har vi også lang erfaring med. Vi holder til i sentrum av Sandvika et snaut kvarter vest for sentrum av Oslo. Vi videreutvikler og fyller på vår kompetanse kontinuerlig gjennom kursing, studieturer og deltagelse i prosjekt- og idékonkurranser i tillegg til offentlige anbud. Vi prosjekterer alt i 3D- fra første stund, noe som gjør visualiseringen lett forståelig også for brukere og byggherrer. For at resultatet og kvaliteten på våre arbeider skal bli best mulig legger vi spesiell vekt på : God kommunikasjon for en felles forståelse av oppgaven, en grundig analyse for optimal steds- og tomtetilpassing, bruk av miljøvennlige løsninger og materialer, bevisste økonomivurderinger, og en ydmyk tilnærming til oppgaven.

Planforum Arkitekter har sentral godkjenning for søkerfunksjonen og arkitekturplanlegging i tiltaksklasse 3. Kontoret er medlem av Arkitektbedriftene (NPA) og bruker deres kvalitetssystem MAKS 2010 med tilpasninger. Planforum er sertifisert som miljøfyrtårn. Klima og miljørapport for bedriften er tilgjengelig på forespørsel.