Planforum Arkitekter

Blindern videregående skole

 

Blindern videregående skole


Ferdig sommer 2014 | Oppdragsgiver: UBF

Ombygging av ca. 15.000 m2 til midlertidig skole for elever ved Berg og Fagerborg.

Kunstnerisk utsmykking er laget av Mia Birk/ Planforum arkitekter.