Planforum Arkitekter

Dønskiveien demenslandsby

 

Dønskiveien demenslandsby


Bokollektiv for personer med demens- ”Demenslandsby”

Planforum Arkitekter bistod i 2014-2016 Bærum kommune med å utvikle rom-og funksjonsprogram, skisseprosjekt og underlag for totalentreprise, for et bokollektiv for 136 personer med demens, inkl. en rekke fellesfunksjoner, samt et sykehjem 20 personer, på ca 15 000m2 på Dønski. I juni 2017 leverte vi vårt forslag i samspillskonkurransen sammen med Betonmast Oslo og Lark Landskap.

I prosessen har vi blant annet deltatt i flere tverrfaglige grupper og besøkt den velfungerende demenslandsbyen De Hogeweyk i Nederland. Nettopp denne tverrfaglige prosessen har også vært en viktig suksessfaktor, sammen med utledede prinsipper rundt viktigheten av helhetlig tankegangen, understreket i den fysiske utformingen av anlegget med tilhørende utearealer, det mellommenneskelige forholdet og viljen til å endre holdninger. 

En viktig suksessfaktor for oss som arkitekter er også den dyptgående innsikten vi har fått i de mange ulike behovene som møtes i et slikt «minisamfunn», herunder også de bakenforliggende fagforankrede behandlingsprinsippene, de organisatoriske utfordringene og mulighetene som ligger i nåværende og fremtidig velferdspsykologi.