Planforum Arkitekter

Dronning Ingrids hage

 

DRONNING INGRIDS HAGE


Vårt forslag i den begrensede anbudskonkurransen om Dronning Ingrids hage på Lille Tøyen i Oslo resulterte i en 2. plass. Forslaget “hjemme sammen” ble levert i samarbeid med Betonmast Oslo og Landskaperiet AS høsten 2018. Dronning Ingrids hage skal bli en ny hageby for mennesker med demens med 130 sykehjemsplasser med et bruksareal på ca. 15 000 m2 BRA.

I dag har minst 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet fordobles frem mot 2040. Det vil innebære et stort behov for tilrettelagte bomiljøer som er trygge, oversiktlige og hyggelige for mennesker med demens. Mer åpenhet om demens, er et politisk mål. Åpenhet er også vårt mål. På flere plan.

Vi ønsker å gi rom for å kombinere det trygge og hjemlige, med åpenhet mot verden utenfor hagebyen. Vi vil legge til rette for åpne felles møteplasser med rom for samhandling og gode relasjoner. Dronning Ingrids hage skal bli en hageby som inviterer til åpenhet; mellom beboerne og de ansatte, mellom de besøkende og de fastboende, og mellom de med lettere kognitiv svikt og de med mer langtkommen demens. En person med demenssykdom kan leve et godt hverdagsliv med sosialt samvær, hagevandring og aktiviteter, hvis forholdene er godt tilrettelagte.

Juryen skriver:

“Prosjektet er godt løst og har mange kvaliteter som vitner om god forståelse av oppgaven.” “Prosjektet har en klar form og rene linjer. Inngangspartiet har et forfinet uttrykk og inviterer besøkende inn. Likeledes annonserer restauranten sin tilstedeværelse på en fin måte. “ “Som eneste prosjekt er det vist en løsning med trinnfriadkomst mellom de to utvendige nivåene. Blomsterkleiva er et flott tilskudd som gir karakter til prosjektet.” “De ulike uterommene er gitt en tydelig karakter som skiller dem fra hverandre. “

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo Kommune


Konsept

DIH_Planforum Arkitekter-diagram.jpg

Planer


Snitt & Fasader