Planforum Arkitekter

Eikertun sykehjem

 

Eikertun Helsehus


Ferdig Våren 2016 | Oppdragsgiver: Øvre Eiker kommune

Kommunal legevakt med 10 sengeplasser og sykehjem med 4 avdelinger på totalt 36 (korttids)plasser, samt underjordisk parkeringsanlegg.

BTA: ca. 6500 m2

Totalentreprise: Strøm Gundersen