Planforum Arkitekter

Gjønnes idrettshall

Gjønnes flerbrukshall, BærumFerdig 2003 | Oppdragsgiver: Bærum kommune

Flerbrukshall, treningsavdeling, treningshall, kafeteria m.m.

Ca. 7000 m2