Planforum Arkitekter

Hebekk skole

 

HEBEKK SKOLE

Ferdig 2018 | Oppdragsgiver: Ski kommune

Våren 2016 gikk Planforum av med seieren i en entreprisekonkurranse i samarbeid med Betonmast. Ved skolestart høsten 2018 stod en vesentlig utvidet skole klar på Hebekk. Skolen er blitt utvidet fra 2-parallell til 3 parallell. Det er i tillegg etablert en autismeenhet og en ny flerbrukshall. Målsetting for prosjektet har å skape en unik skole, der ny og eksisterende skoledel fremstår som en helhet.


Situasjon

situasjonsplan.jpg

Konsept

Konsept 1.jpg

Planer


Snitt & Fasader


Prosessen