Planforum Arkitekter

Høvik skole

 

Høvik skole


Ferdig August 2013 | Oppdragsgiver: Bærum kommune

3- parallell barneskole med minihall, helsesøster og lokalt kultursenter.

5600m2 nybygg, 1800 m2 eksisterende.

Hovedentreprise : Tronrud Bygg.