Planforum Arkitekter

Kjerulfsgate

 

Kjerulfsgate


Begrenset anbudskonkurranse. Bo- og aktivitetsenter på Lillestrøm.

Samarbeidsprosjekt med Veidekke Entreprenører om 86 omsorgsboliger med ulike fellesfunksjoner og arealer.

Totalt ca. 9000 m2.

Ferdig Konkurranse i 2013 | Oppdragsgiver: Skedsmo kommune