Planforum Arkitekter

Lohavn felt D2

 

Lohavn felt D2


Bjørvika skole er en del av en felles reguleringsforslag for Lohavn, felt 2D.

Oppdraget ble tildelt gjennom rammeavtale med UDE i 2015 og er planlagt sendt til høring ultimo 2018.