Planforum Arkitekter

Regulering Munkerud skole

 

MUNKERUD SKOLE


Detaljregulering ble igangsatt i oktober 2011. Formålet var å tilrettelegge for en utvidelse av Munkerud skole, samt for en ny frittliggende 5- avdelings barnehage.

Planskisse ble levert 2012 og planforslag ble godkjent i 2013.

Foto: Undervisningsbygg Oslo KF og Tove Lauluten