Planforum Arkitekter

Regulering Nytt Sykehjem Nygård

 

NYTT SYKEHJEM Sandefjord


Regulering for Nytt sykehjem Sandefjord er igangsatt november 2018.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppgradering av eksisterende sykehjem, samt et nybygg for å øke kapasiteten fra 125 til 180 sykehjemsplasser. Trafikksikkerheten i omkringliggende veier omfattes om en del av planen.

Planlagt godkjenning av planforslag er nov 2019