Planforum Arkitekter

Nytt Sykehjem Nygård

 

NYTT SYKEHJEM NYGÅRD


Under arbeid | Oppdragsgiver Sandefjord kommune.

Prosjektet er en videreføring av arbeidet med Sandefjord sykehjem med demenslandsby.

Det nye sykehjemmet plasseres på tomta til Nygård sykehjem og er planlagt for 72 personer med demens.

Det nye sykehjemmet forbindes med eksisterende Nygård sykehjem som etter ferdigstillelse skal pusses opp til å kunne motta 108 beboere.

Ferdigstilles 21/22