Planforum Arkitekter

Sandefjord demenslandsby

 

Sandefjord Demenslandsby


Ny helseinstitusjon med demenslandsby.
Under arbeid. Oppdragsgiver: Sandefjord kommune.

Oppdraget ble vunnet gjennom en anbudskonkurranse april 2017.
Prosjektet består i å prosjektere og oppføre en ny helseinstitusjon i Sandefjord kommune for 174 personer med demens.
Forprosjekt innleveres juni 2018.