Planforum Arkitekter

Sandefjord demenslandsby

 

Sandefjord Demenslandsby


Ny helseinstitusjon med demenslandsby.
Under arbeid. Oppdragsgiver: Sandefjord kommune.

Oppdraget ble vunnet gjennom en anbudskonkurranse april 2017.
Prosjektet består i å prosjektere og oppføre en ny helseinstitusjon i Sandefjord kommune for 174 personer med demens.
Forprosjekt innlevert juni 2018. Miljøfokus med hovedvekt av konstruksjoner i massivtre, solfangere og BREEAM-klassifisering GOOD.

Prosjektet er nå revidert med et mindre romprogram og ny tomt. Prosjektet har fått nytt navn nytt sykehjem Nygård (NSN)