Planforum Arkitekter

Ski turnhall

 

SKI TURNHALL


Under arbeid | Oppdragsgiver: Ski kommune

Ski turnhall vil bli oppført som en del av Ski idrettspark, beliggende mellom Skihallen og Ski videregående skole. Det prosjekteres en komplett utstyrt spesialhall for turn med hallflate på 45 x 25 m og fri aktivitetshøyde på 9 meter.

Det er lagt vekt på et enkelt og tydelig formuttrykk for turnhallen. Anleggets hallflate, med den nødvendige takhøyden, fremstår som et definert, rektangulært volum. Anleggets tilhørende funksjoner omkranser hallvolumet i et lavere, tilliggende volum mot nordvest og nordøst. Det tilliggende volumet svarer på allerede definerte retninger av Skihallen og i idrettsparken.

Byggestart er planlagt høsten 2019 og prosjektet er et samspillsprosjekt i sammarbeid med Betonmast Østfold AS og Ski kommune.


Situasjon

Uten navn-2.jpg

FasaderSnitt