Planforum Arkitekter

Sørhellinga NMBU i Ås

Sørhelling NMBU i ÅsFerdig 2008 | Oppdragsgiver: Statsbygg

Universitetsbygg, undervisning og laboratorie. Nybygg og rehabilitering.

Ca. 10 000m2.

I samarbeid med interiørarkitekt Jorunn Eid Fuglu.