Planforum Arkitekter

Sørum sykehjem

Sørum sykehjemFerdig 2012 | Oppdragsgiver: Sørum kommune