Planforum Arkitekter

Sørum sykehjem

 

Sørum sykehjem


Ferdig 2012 | Oppdragsgiver: Sørum kommune