Planforum Arkitekter

Sørum sykehjem

Sørum sykehjem


 

Ferdig 2012 | Oppdragsgiver: Sørum kommune