Planforum Arkitekter

Sørvald behandlingssenter svømmehall

 

Terapibasseng ved sørvald Bo- og behandlingssenter


Ferdig 2009 | Oppdragsgiver: Sørum kommune

1.premie i plan og design konkurranse.

Behandlingssenter for psykiatri, aldersdemens og funksjonshemmede barn og voksne.

Ca. 6700 m2.


Snitt