Planforum Arkitekter

Uranienborg sykehjem

Uranienborg sykehjemFerdig 2004 | Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF