Planforum Arkitekter

Uranienborg sykehjem

Uranienborg sykehjem


 

Ferdig 2004 | Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF