Planforum Arkitekter

Uranienborg sykehjem

 

Uranienborg sykehjem


Ferdig 2004 | Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF