Planforum Arkitekter

Ytre Enebakk skole

 

YTRE ENEBAKK SKOLE


Ferdig 2018 | Oppdragsgiver: Enebakk kommune

Våren 2016 gikk Planforum av med seieren i en pris- og designkonkurranse m/ samspill i samarbeid med Betonmast. Ved skolestart høsten 2018 stod nye Ytre Enebakk skole klar ved bredden av Mjær innsjø. Skolen er en 4-parallell barneskole. Det er i tillegg etablert en forsterket enhet og en ny flerbrukshall. Fokus har vært å skape en godt stedstilpasset skole med høy miljø- og materialkvaliteter.


Konsept

Volumkonsept.jpg
Opplevelsessekvens.jpg

Skisser


Planer


Snitt & Fasader


Byggeplass