Planforum Arkitekter

Ytre Enebakk skole flerbrukshall

 

flerbrukshall ved YTRE ENEBAKK SKOLe


Ferdig 2018 | Oppdragsgiver: Enebakk kommune

Våren 2016 gikk Planforum av med seieren i en pris- og designkonkurranse m/ samspill i samarbeid med Betonmast. Ved skolestart høsten 2018 stod nye Ytre Enebakk skole klar ved bredden av Mjær innsjø. Skolen er en 4-parallell barneskole. Det er i tillegg etablert en forsterket enhet og en ny flerbrukshall. Fokus har vært å skape en godt stedstilpasset skole med høye miljø- og materialkvaliteter.

Skolen er bygd med store konstruksjoner i tre, det er vegger og dekker i massivtre, limtresøyler og fagverk i tre. I tillegg har skolen hybridventilasjon, er tilkoblet energibrønner og har sedum på tak.


Tegninger